NDSM-terrein

NDSM-terrein, De BaanderijHet NDSM-terrein heeft de charme van een oud wervengebied, met hellingbanen, hergebruikte loodsen, nieuwbouw en veel beloftevol braakliggend terrein, waarbij de plannen nog geenszins vaststaan. Landmark is het 270 lange Kraanspoor, gebouwd in het water, waarop OTH architecten een lichtgewicht kantoorgebouw plaatsten. Gepland is de komst van veel creatieve industrie. IDTV, Discovery Channel en MTV en 250 kunstenaars zitten er al. Het hoofdkantoor van de Hema is in aanbouw. Op het terrein staan verder 380 containerwoningen voor studenten.
 
De NDSM, de Nederlandse Dok en Scheepsbouw Mij, onstond na de Tweede Wereldoorlog, na een fusie van de NDM met de NDM. De NDSM beschikte over een terrein van 100 hectare met werven, scheepshellingen, kranen en loodsen, ruim 2 km lang.
De geschiedenis van beide maatschappijen is indrukwekkend. Grote schepen hebben ze gebouwd, onder meer de de Oranje (1939), vlaggenschip van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, een schip van 192 meter. Gebouwd door NSM, en toen het snelste passagiersschip ter wereld.
 
De teloorgang van de handel met Indonesië en de opkomst van het vliegverkeer werd de NDSM te machtig, ondanks de fusie. In 1979 werd het laatste schip te water gelaten.
 
 NDSM-terrein, Kraanspoor NDSM-terrein
Hergebruik
Van de voormalige werf zijn 32 hectare beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen. In 2008 werd een ontwikkelingsvisie voor de hele werf opgesteld, vastgelegd in een Strategiebesluit. Daarin staan behoud en hergebruik van het monumentale ensemble voorop. Er komen 3000 woningen. 55% is bestemd voor niet-wonen: creatieve bedrijven, kantoren, onderwijs, enzovoort.
 
De plek ontwikkelde zich al tot de grootste culturele 'broedplaats' van Amsterdam, betaalbare woon- en werkruimten voor kunstenaars, ambachtslieden en ondersteunende bedrijfjes. Zij verenigden zich in de Stichting Kinetisch Noord, die vanaf 2001 met subsidie van diverse instanties de nieuwe gebruiksmogelijkheden mocht uitproberen. In juli 2006 werden de grote scheepsloods, het buitenterrein en de hellingbanen aan de stichting overgedragen. 250 kunstenaars op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, theater, film, media en architectuur, werken er nu.

 Rondleiding over het NDSM-terrein