Thema

Je kunt Amsterdam per stadsdeel of wijk bekijken, wat er gebouwd wordt en hoe het eruitziet. Maar je kunt ook kijken naar thema's die spelen in een bepaalde periode, waarover men zich druk maakt. 
 
Na de oorlog was dat bijvoorbeeld de wederopbouw en de woningnood, en de zoektocht naar een manier om goedkoop en snel, 'industrieel', te produceren. In de periode van neergang en leegloop van Amsterdam en de verkrotting in de steden, ging het om stadsvernieuwing, het opknappen van wijken en bouwen voor de buurt.
 
Ook nu zijn het weer de thema's van onze tijd die ons bezighouden. Duurzaam bouwen, groen in al zijn aspecten, behoud en herbestemming van erfgoed, het mengen van functies, de verkeersafwikkeling in de stad, de inrichting van de openbare ruimte, hoe een ontwerp het gedrag van mensen beïnvloedt, en speciaal in Amsterdam bijvoorbeeld de rol van het water. Ze hebben ook weer met elkaar te maken, dit soort onderwerpen, zoals duurzaamheid en verkeer. Al met al kleurt zo'n geheel van thema's de stedenbouw van een bepaalde periode. In dit deel van Amsterdam Architectuur richten we daarop de aandacht.