Westerdokseiland & Silodam

WesterdokseilandHet Westerdokseiland is een voormalig rangeerterrein met douaneloodsen. In 1999 ontwierp Peter Defesche van OD205 daarvoor een stedenbouwkundig plan. Zijn uitgangspunten: aansluiten bij de dichtheid, functiediversiteit en leefvormen van de binnenstad. Het moest, kortom, grootstedelijk worden, met een dichtheid van bijna 260 woningen per ha – een hogere dichtheid vind je nergens in Nederlandse nieuwbouwwijken.
 
Het plan kent langs de stadszijde een gevarieerde bebouwing rond binnenhoven, cours genoemd, en een meer uniforme bebouwing aan de waterzijde. De deelgebieden zijn uitgewerkt door verschillende bureaus, waarvan er een optreedt als coördinerend architect - het recept dat ook in IJburg is gevolgd.
1000 woningen krijgen gezelschap van 80.000 m2 niet-woonfuncties, voornamelijk in het nog te bouwen IJdock. Dat wordt een groot volume, gedeeltelijk op nieuwe grond in het IJ te creëren, met publieksfuncties als een Paleis van Justitie, hotel en het kantoor van de waterpolitie.
Het Westerdokseiland is geen wijk voor de well-to-do, maar heeft een mix van sociale huur, middeldure huur- en koopwoningen en dure huur- en koopwoningen, in de verhouding 30-40-30.
 
SilodamSilodam
Ten noorden van het eiland, min of meer in het verlengde daarvan, ligt de Silodam. In 1898 werd hierop een bakstenen en in een 1952 een betonnen graansilo gebouwd. Beide zijn zeer markante gebouwen, die bijdragen aan de skyline van het IJ. Na afbraakplannen zijn ze verbouwd tot appartementen door Joop en André van Stigt – zonder Van Stigt had Amsterdam er heel anders uitgezien.
 
De voormalige graansilo´s kregen gezelschap van het nieuwbouwcomplex Silodam van MVRDV, dat internationaal veel waardering kreeg. Het is een gebouw met appartementen als gestapelde containers. De 142 koopwoningen, 105 bedrijfsruimten en 15 sociale huurwoningen zijn verdeeld over zeer verschillende typen woningen: patio-woningen, studio’s voor kunstenaars, lofts, maisonnettea, penthouses en andere typen. Bovendien hebben ze een grote variatie in grootte, hoogte en diepte, ontsluiting, aantal verdiepingen, patio/balkon.
 
In zo'n ultramodern stuk Amsterdam is het aardig iets over de historie van de plek te weten. Hier vindt je een korte geschiedenis van het Westerdok, en op deze historische foto's zie je hoe het Westerdokseiland er voor de grote verbouwing uitzag.