Jo Coenen over het KNSM-eiland

Jo CoenenJo Coenen is voor de ontwikkeling van het Oostelijk Havengebied van uitzonderlijk belang geweest. Hij forceerde een doorbraak in de tot dan toe . Hij legde zijn oor te luisteren bij de ideeën van de krakers. En hij ging op de buitenlandse toer.

 

 

AUDIO's Jo Coenen, opgenomen in juli 2007,  over:

Website Jo Coenen